Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kiwi Computing er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kiwi Computing

Rævehøjvej 36, st, 314

2800 Kongens lyngby

CVR-nr.: DK39386348

Telefon: 51 17 25 15

E-mailadresse: Kundeservice@kiwi-computing.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger kan du læse nedenfor. Det er inddelt efter de situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger.

Hvis du er kunde hos Kiwi Computing  (Service, salg af produkter/ydelser):

Formål:

 • Levering af serviceydelser og salg af produkter.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by, CVR-oplysninger).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b & f. (Nødvendig behandling som led i opfyldelsen af aftalen samt for at forfølge en legitim interesse).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:

 • Oplysninger modtages fra kunden.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere: Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:
  • Revisor
  • øvrige eksterne rådgivere fx vores advokat
  • SKAT
  • Rigspolitiet

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Oplysninger slettes ved kundeophør. Dog opbevares oplysninger, der kræves efter bogføringsloven i løbende + 5 år. Desuden kan der være situationer, hvor det er nødvendigt at opbevare yderligere oplysninger efter endt kundeophør fx i tilfælde af tvister.
  Hvis du ansøger om et job hos Kiwi Computing:

 Formål:

 • Personaleadministration

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by), CV-oplysninger, anbefalinger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b & f. (Nødvendig behandling som led i opfyldelsen af aftalen samt for at forfølge en legitim interesse).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:

 • Oplysninger modtages fra ansøger.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi sletter oplysninger om alle kandidater når ansættelsesprocessen er afsluttet, dog senest 6 måneder efter at personoplysningerne er indsamlet.
  Når du bruger vores hjemmeside:

Formål:

 • Optimering af hjemmesiden samt indsamling af informationer om samt indsamling af informationer om viden/statistik om brugen af hjemmesiden.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • IP-adresser, type af browser, søgetermer, netværkslokationer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b & f. (Nødvendig behandling som led i opfyldelsen af aftalen samt for at forfølge en legitim interesse).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:

 • Oplysninger modtages fra brugerne af hjemmesiden.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi sletter personoplysninger indsamlet via vores hjemmeside efter 1 år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykket tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker samtykket tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Senest opdateret Februar 2024